Meteen naar de inhoud

Dixi's Privacy Verklaring

Café Dixi verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. In dit privacy statement (verder te noemen: “Privacy Verklaring”) zijn de overwegingen hieromtrent vastgelegd.

Wij respecteren je privacy als je onze website bezoekt en dragen zorg dat de persoonlijke informatie die je ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. Dit gebeurt volledig in overeenstemming met de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Zie: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/algemene-informatie-avg.

Café Dixi verwerkt de Persoonsgegevens in overeenstemming met de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van Persoonsgegevens, zoals  de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Telecommunicatiewetgeving.

De gegevens die wij ontvangen, worden slechts gebruikt voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden als vertrouwelijk beschouwd en niet aan derden verstrekt, tenzij wij wettelijk hiertoe worden verplicht.

Op onze website worden algemene bezoekersgegevens bijgehouden. Wij registeren geen IP adressen. Deze gegevens gebruiken wij voor het analyseren van surfgedrag en eventueel verbeteren van onze website.

Dit Privacy Statement is van toepassing op de verwerking van data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de website van Café Dixi en de door in contactaanvragen verstrekte persoonlijke informatie (hierna: Persoonsgegevens).

Café Dixi behandelt Persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. Café Dixi verzamelt Persoonsgegevens bij het opnemen van contact via de website en bij een bezoek aan Café Dixi evenementen en activiteiten. Deze gegevens worden verwerkt ten behoeve van de administratie. De gegevens worden daarnaast gebruikt om betrokkenen op de hoogte te houden van Café Dixi dienstverlening en activiteiten. Indien u geen prijs meer stelt op deze informatie, kunt u zich hiervoor te allen tijde afmelden door Café dDixi hiervan schriftelijk op de hoogte stellen, door een e-mail of een brief te sturen naar info@cafedixi.nl of Café Dixi,Maarland Zuidzijde 1-3, 3231 CJ Brielle. Café Dixi verstrekt geen persoonsgegevens aan derden.

De website van Café Dixi maakt geen gebruik van cookies.

Indien u ingelogd bent bij Facebook, kan Facebook via Café Dixi cookies op uw pc plaatsen die nodig zijn voor het liken van berichten en het updaten van uw status. Deze cookies worden alleen geplaatst als u tijdens een bezoek aan de Café Dixi website bent ingelogd op Facebook en hiervoor toestemming hebt gegeven aan Facebook.

Café Dixi heeft zorgvuldige en passende maatregelen genomen om de systemen te beveiligen. Dit om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de persoonlijke informatie of dat de persoonlijke informatie verloren gaat. Ook is onze website uitgevoerd met een geldig SSL certificaat.

Heeft u vragen of opmerkingen over het privacybeleid van Café Dixi, dan kunt u deze richten aan Café Dixi, Tel: 0181-477080 of per e-mail: info@cafedixi.nl.

Als relatie van ons kun je een verzoek indienen om persoonlijke gegevens in te zien. Indien deze gegevens niet juist zijn, kun je een verzoek indienen deze gegevens te wijzigen. Je kunt je verzoek schriftelijk of per e-mail richten aan ons: zie de contact pagina voor nadere gegevens.

Café Dixi behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Verklaring. Café Dixi adviseert u regelmatig de Privacy Verklaring te bekijken of er veranderingen zijn doorgevoerd.